Staj Hareketliliği

Genel Bilgiler

Staj (yerleştirme) bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Öğrencinin faaliyet süresi 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj (yerleştirme) hareketliliği için belirlenen aylık hibe tutarları gidilecek ülkenin yaşam standartlarına göre belirlenmiştir .

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz. Yerleştirme (Staj) Hareketliliği’nde gönderen yükseköğretim kurumu ile işletme arasında ikili anlaşma yapılması gerekli değildir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut öğretim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Aşağıdaki kuruluşlar staj faaliyeti için uygun değildir:

-AB kurumları ve AB ajansları

-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz

BAŞVURU VE KOŞULLARI

Başvurular her akademik yıl için alınmakta olup, başvuru tarihleri ilgili akademik yılın ilanında belirtilmektedir.

Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün öğretim kademelerinin herhangi birinde bir yüksek öğretim programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

Akademik not ortalamasının ön lisans ve lisans için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora için 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Mezun durumunda olan öğrenciler, mezuniyetten sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyetinden yararlanabilmektedir. Ancak bu öğrencilerin, başvurularını mezun olmadan önce yapmaları gerekmektedir.

Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay hibeli Erasmus+ öğrencisi olabilir.

BAŞVURU BELGELERİ

Davet Mektubu: Staj yapılmak istenen kurumdan alınan ve staj tarihlerini içeren kabul/davet mektubu. (Staj kapsamında anlaşmamız bulunan bir kurumda staj yapmak üzere başvuracak öğrencilerin, davet mektubu sunmaları gerekmemektedir.

Ön Başvuru Formu: Online olarak doldurulacak olup, ilgili tarihlerde web sayfamızın “online başvuru” bağlantısında aktif olacaktır.

Transkript (Güncel Not Dökümü): Iğdır Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından İngilizce transkript alınacaktır.

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: Eramus yabancı dil sınav sonuç notu yabancı dil yeterlilik belgesi olarak kabul edilmektedir ve programa başvuran tüm öğrencilerin katılması zorunludur.

DEĞERLENDİRME

Başarı puanı; Akademik Not Ortalaması (% 50) + Yabancı Dil Puanı (% 50) şeklinde hesaplanmaktadır.

Yabancı dil seviyesi en az “B1” olan öğrenciler için yerleştirme yapılmaktadır.

Daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmış öğrencilerin toplam başarı puanlarından her bir faaliyet için "10 puan" düşürülmektedir.

Öğrencilerin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

HİBE

Seçilen öğrencilere, gidilen ülke grubuna göre değişen miktarlarda aylık hibe ödemesi yapılacaktır.

Hibeli olarak desteklenecek staj süresi en az 2 aydır. Kurumumuza tahsis edilen hibe miktarının, başvuruda bulunan tüm öğrenciler için yeterli olmaması durumunda isteyen öğrenciler, hibesiz statüde faaliyetten yararlanabilirler.

Hibe Miktarları

Erasmus+ döneminde 2018/19 akademik yılı için öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe rakamları aşağıdaki gibidir:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

400

STAJ HAREKETLİLİĞİ AŞAMALARI

İlk Başvuru

1- Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Formu

2- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Başvuruda dil sınavına girecekler hariç)

33- Transkript

4- Davet Mektubu (Gidilecek kurumdan öğrenci tarafından temin edilecektir. Başvuru için orjinal, taranmış ya da faks yoluyla gelen imzalı belgelerin hepsi kabul edilmektedir. Belgede öğrencinin Erasmus Staj Hareketliliği faaliyeti kapsamında çalışacağı konu ve net tarihler belirtilmelidir.)

Gitmeden Önce

1- Learning Agreement for Traineeships (2018-19 için eğitim anlaşması ve kalite taahhüdü) Önemli! Bir nüsha hazırlanarak Erasmus Koordinatörünüz (Fakülte/Yüksekokul/Enstitü), Staj yapacağınız kuruluş (yurtdışı) ve öğrenci (siz) tarafından imzalanacaktır. İmzalar tamamlandıktan sonra bir nüshayukarıdaki belgelerle (sözleşme, bilgi formu) birlikte Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim edilecektir.

2- Erasmus+ Staj Hareketliliği Hibe Sözleşmesi (öğrenci ile imzalanacaktır) (Doldurulmadan önce Ziraat Bankasından vadesiz avro hesabı açtırılmalıdır. Ofise geldiğinizde doldurabilirsiniz)

3- Erasmus Öğrenci Beyannamesi (ofisten de temin edilebilir)

4- OLS (Online Linguistic Support ) 2018-2019 Bahar döneminden itibaren Erasmus programından 2 ay ve üzeri faydalanan öğrenim ve staj öğrencilerinin tamamının faliyet öncesi ve sonrasında OLS (Online Linguistic Support) üzerinden dil sınavı almaları zorunludur. Ve gerekli görülmesi halinde çevrimiçi dil kursu nu katılımcı takip eder (Dil kursu zorunlu değil, isteyen ve ilk sınava girmiş öğrencilere verilebilir). Öğrencilere 'lik hibe dil sınavlarının her ikisini de tamamlamadan ödenemez, bu madde öğrencilerle yapılan hibe sözleşmesinde de yer almaktadır. Öğrencilerin sınava girebilmeleri için sistem üzerinden öğrencilerin e-posta adreslerini, gidecekleri tarihleri, ve hareketlilik faaliyetinin dilini tanımlayarak öğrenciyi sürece dahil etmekteyiz.

5- Akademik Tanınma Belgesi

6- Staj Onay Formu

Gittikten Sonra Gönderilecek

1- Eğitim Anlaşması (Learning Agreement For Traineeships) (eğer anlaşmada değişiklik söz konusu ise)

Dönerken Getirilecek

1- Katılım Belgesi (Karşı kurumun antetli kağıdına basılmış ve orijinal olarak imzalanmış belge) * ıslak imzalı, mühürlü, staj faaliyetinizin detayları ve başlangıç-bitiş tarihlerinin net olarak belirtilmiş olması gerekmektedir.

2- Başarı Belgesi

Döndükten Sonra Ofise Sunulacak

1- Nihai Rapor

2- Katılım Sertifikası

3- Pasaport Fotokopisi veya Uçak Bileti Fotokopisi veya Uçuş Kartları

4- OLS (Online Linguistic Support

 

Erasmus Staj Fırsatları

Erasmus Staj İmkanları Burada